§ 1 Postanowienia ogólne

1. W przedstawionym Regulaminie określamy zasady dotyczące uczestniczenia we wszystkich aktywnościach w ramach kursów Gorillas Job, a także rodzaje, warunki i specyfikę Usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez stronę www.gorillajob.pl i komunikację mailową z osobami zapisanymi do newslettera.

2. Regulamin przygotowaliśmy dla Was w oparciu o aktualne przepisy prawa, w szczególności:

 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019. poz. 123 z późniejszymi zmianami.),
 • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Z 2019 r. Poz. 1954 z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz., U. Z 2018 r. Poz. 1000 z późniejszymi zmianami).

3. Żeby Regulamin był zrozumiały przygotowaliśmy słownik najważniejszych pojęć: 

 • Administrator - firma Gorilla Job z siedzibą w Gdańsku (80-741), przy ul. Reduta Wyskok 4, wpisana do CEIDG pod numerem NIP: 8512856168 i REGONEM: 384866986. Przez Administratora rozumiemy także Administratora danych osobowych w rozumieniu RODO.
 • Kurs i wsparcie on-line  - to wszystkie oferowane przez Gorilla Job produkty on-line, wspierające Użytkowników, czyli kursy on-line, materiały dydaktyczne, szkolenia on-line, konsultacje i webinary.
 • Bilet - potwierdzenie umowy zawartej między Użytkownikiem a Gorilla Job zapewniające możliwość skorzystania z wydarzenia on-line. 
 • Dane osobowe - podstawowe dane o Użytkowniku, m.in. jego imię i nazwisko, a także wszystkie, które przekaże dobrowolnie za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacji, w tym numer telefonu i adresu e-mail.
 • Pliki Cookies (ciasteczka) - dane informatyczne przechowywane w pamięci urządzenia Użytkownika, wykorzystywane podczas korzystania ze stron internetowych.
 • Strona www - strona internetowa www.gorillajob.pl, razem z jej podstronami.
 • Rejestracja - efekt zgłoszenia się na webinar, szkolenie, kurs lub by pozyskać materiały Gorilla Job. 
 • Regulamin szczegółowy - każdy kurs może poza Regulaminem posiadać Regulamin szczegółowy, który dodatkowo precyzuje ogólne postanowienia.
 • Użytkownik - osoba, która korzysta ze strony www i Usług oferowanych przez Gorilla Job. 
 • Usługi - świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu Usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1422). Oferowane użytkownikom, a w szczególności:
 • Kursy, webinary, konsultacje on-line poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.gorillajob.pl.
 • Zamówień na usługi składane za pośrednictwem maila napomoc@gorillajob.pl
 • Udostępnienie bezpłatnych materiałów
 • Newsletter - czyli dostarczany przez Gorilla Job mailing na tematy wybrane pod potrzeby danej grupy odbiorców.

4. Przepisy naszego Regulaminu mają zastosowanie w stosunku do każdej osoby, która korzystała z wiedzy i zasobów zamieszczanych przez Gorilla Job, zarówno na stronie www, w ramach kursów, a także w ramach materiałów zamieszczanych w mediach społecznościowych.

5. Wszystkie treści zamieszczane na stronie www, na kursach, czy w materiałach promowanych w mediach społecznościowych stanowią własność Gorilla Job. Kopiowanie ich, dystrybucja lub inny niż komunikowany przez Gorilla Job sposób wykorzystania treści, bez uprzedniej zgody, jest zabroniony.

6. W ramach strony internetowej mogą pojawić się promocje Usług i produktów, oferowanych przez inne firmy. Usługi takie będą jednoznacznie określone logotypem/nazwą tejże firmy.

7. Nie będziemy wykorzystywać nigdy naszej strony www do publikowania na niej treści naruszających prawo własności intelektualnej, naruszających przepisy czy powszechnie obowiązujące regulacje. Materiałów, które są szkodliwe, nielegalne, nieprawdziwe lub nieprzyzwoite. Zagrażające bezpieczeństwu Użytkowników, czy naruszające bezpieczeństwo ich sieci komputerowej.

§2 Zgłoszenie udziału w szkoleniach online Gorilla Job

1. Dokonując Rejestracji zawierasz z Gorilla Job umowę o uczestnictwie w kursach, szkoleniach, webinarach. Dokonanie rejestracji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad uczestnictwa w wybranym wydarzeniu, czy kursie. W przypadku dokonania rejestracji przy wydarzeniach płatnych skorzystasz z systemu płatności zgodnie z  paragrafem 3 tego Regulaminu.

2. Zobowiązujesz się do poprawnego oraz zgodnego z prawdą wypełnienia formularza rejestracyjnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z błędnego wypełnienia formularza rejestracyjnego.

3. Potwierdzenie rejestracji wysyłamy niezwłocznie, jednak nie mamy wpływu na jego czas dotarcia do Użytkownika. Użytkownik staje się uczestnikiem w momencie wysłania potwierdzenia.

4. Pozostawiamy sobie prawo odmówienia Użytkownikowi udziału w Kursie. Jednocześnie zwracając pieniądze na konto nie później niż w terminie 3 dni od wypisania z Kursu. 

5. Nie będziemy publikowali nazwisk kursantów bez ich zgody, o ile sami nie upublicznlą swojej opinii o naszych usługach i produktach.

§ 3 Płatności

1. Kupując nasze usługi jesteś zobowiązany do dokonania opłaty na stronie www.gorillajob.pl i jej podstronach, zgodnie z aktualną ceną. Możesz też wykorzystać kod rabatowy pomijając etap płatności, jeśli kurs opłaciła za ciebie organizacja.

2. Twój zakup zostanie sfinalizowany wraz z prawidłowym ukończeniem płatności.  

3. Po otrzymaniu wpłaty możesz zaznaczyć chęć otrzymania faktury VAT, Faktura jest wystawiana automatycznie przez podpięty do kursu system księgowy lub przy zakupie przez organizacje wysyłana mailem w dniu przekazania kodów lub na początku kolejnego miesiąca.

4. Nie ponosimy odpowiedzialności za prawidłową obsługę płatności przez operatora i właściciela serwisu tpay.com - Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5 494 980.00 PLN (wpłacony w całości).

5. Możesz skorzystać z zatrzymania ceny deklarując chęć zakupu kursu po danej cenie, jednak z późniejszą płatnością, która zostaje uiszczona w maksymalnie 14 dniu od zgłoszenia. Dostaniesz kod zniżkowy, który daje możliwość skorzystania z wcześniejszej niższej ceny, nawet kiedy nie ma już promocji na Kurs.

§ 4. Rezygnacja z uczestnictwa w Kursach 

1. Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z kursu, zwrócimy Ci całość przelanych środków. Podstawą do zwrotu jest przesłanie deklaracji na adres napomoc@gorillajob.pl. Przy niektórych kursach, zwrot środków jest zależny od etapu skorzystania z zawartości kursu. Przy kursie "Jak zdobyć nowa pracę" Zwrot należy się Użytkownikowi, który nie pobrał edytowalnych plików CV. Jednak nie później niż 14 dni od zakupu kursu.

2. Rezygnacja z kursu nie dotyczy pracowników organizacji. Kwestie rezygnacji regulują osobne umowy zawarte bezpośrednio z organizacją.

3. Jeśli zrezygnujesz z kursu w wyznaczonym w regulaminie czasie, środki zostaną zwrócone na Twoje  konto w przeciągu 7 dni. 

§ 5. Zmiany i odwołanie w Kursach

1. Mamy prawo dokonywać w kursach zmian dotyczących platformy kursowej, zawartości merytorycznej, a także czasu trwania.

2. Nasze kursy są dostępne dla Użytkowników przez okres 6 miesięcy, chyba, że w regulaminie szczegółowym podane są inne wytyczne. Zastrzegamy sobie prawo do czasowego zawieszenia kursu, na okres maksymalnie 14 dni roboczych, wprowadzania dowolnych zmian, a także odwołania lub zlikwidowania. Uczestnikowi należy się zwrot środków, jeśli utracił dostęp do plików video w krótszym czasie niż 60 dni od zakupu kursu lub przerwy w dostawie kursu trwały dłużej niż 20% czasu dostępu.

3. W przypadku odwołania, zawieszenia, zlikwidowania lub istotnych zmian w Kursie opublikujemy informację na Stronie www oraz poinformujemy mailowo Użytkowników, którzy zakupili Kurs. 

4. Nie pokrywamy utraconych korzyści, ani nie zwracamy wniesionych przez Uczestników opłat, jeśli od zakupu kursu do zawieszenia, zlikwidowania czy odwołania kursu minęło więcej niż 60 dni. Nie pokrywamy utraconych korzyści i nie zwracamy opłat, jeśli w zakresie kursu zostały wprowadzone zmiany. 

5. Jeśli zgodnie z niniejszym regulaminem Uczestnikowi należy się zwrot środków w wyniki odwołania, zawieszenia czy zlikwidowania kursu, przy krótszym niż 60 dni dostępie do niego, środki proporcjonalnie do wykorzystania kursu zostaną przelane na wskazany numer konta w przeciągu 14 dni. 

§ 6. Newsletter

1. Subskrypcja Newslettera jest możliwa, gdy Użytkownik poda swój aktualny adres e-mail w przeznaczonym do tego miejscu na Stronie Internetowej oraz potwierdzi chęć otrzymywania Newslettera wysłany w automatycznej wiadomości mailowej.

2. Jeśli chcesz korzystać z Usługi Newslettera musisz zapoznać się z polityką prywatności.

3. Dołączenie do kursu wymaga zapisania się na Newsletter, który jednocześnie jest wyrażeniem zgody na korespondencję mailową z Gorilla Job.

3. Decydujemy o treści i terminie wysyłki Newslettera. Otrzymywanie treści podstawowego newslettera jest dla Użytkowników bezpłatne.

4. Możesz w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera, poprzez kliknięcie linku dezaktywacyjnego, który znajduje się na końcu każdej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter albo poprzez zgłoszenie wysłane na adres napomoc@gorillajob.pl.
 

§ 7. Szczególne postanowienia dotyczące umów z konsumentami

1. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi będącemu konsumentem treści umowy, która została zawarta z Gorilla Job następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia tejże umowy na odległość zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. Poz. 827). 

§ 8. Dodatkowe informacje o Usługach świadczonych drogą elektroniczną

1. Uczestnik Kursu może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z Usług.

2. System teleinformatyczny, z którego korzystamy uniemożliwia dostęp osób nieuprawnionych do Usługi. Próba przekazania swojego dostępu innej osobie, przy wykryciu takiej sytuacji jest obarczona karą w wysokości 10 tys. zł za jedno przewinienie.

3. Uczulamy i zastrzegamy, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną, jak każda działalność w Internecie, może nieść ze sobą ryzyko. 

4. Z aktualną informacją dotyczącą Plików Cookies zapoznasz się w naszej polityce prywatności.

5. Aby nasze usługi działały prawidłowo musisz spełnić następujące wymagania techniczne:

 • Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersjach 10 i wyższych / Opera w wersjach 12.1 i wyższych / FireFox w wersjach 16 i wyższych / Google Chrome w wersji 26 i wyższych / Safari 6.1 lub wyższy, z włączoną obsługą JavaScript oraz plików Cookies; 
 • Posiadanie konta poczty elektronicznej na gmailu. Bez adresu mailowego na skrzynce gmail, nie ma możliwości pracy na przekazanym edytowalnym wzorze CV. Żądania zwrotu środków pieniężnych za kurs z powodu braku adresu mailowego z domeny gmail po upływie gwarantowanych 14 dni  nie będą uwzględniane.

6. Nie gwarantujemy prawidłowego działania dodatkowych materiałach dostepnych w kursach na urządzeniach przenośnych: smartfony, tablety itp. Sam kurs powinien działać bez zastrzeżeń także na urządzeniach przenośnych. Jeśli jest inaczej, zgłoś nam to.

§ 9. Odpowiedzialność Użytkowników

1. Korzystanie z Usług oferowanych w ramach Kursów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Uczestnictwo w Kursie jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku. Jeśli Użytkownik nie wyraża takiej zgody, zobowiązany jest do poinformowania nas o tym poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: napomoc@gorillajob.pl, niezwłocznie po dokonaniu rejestracji lub zakupie Kursu. Sami jednak nie wykorzystyjemy niczyjego wizerunku bez uprzedniego zapytania i otrzymania zgody.

3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe z winy Uczestnika. Ponosisz pełną odpowiedzialność prawną i majątkową za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem.

§ 10. Odpowiedzialność Administratora

1. Zobowiązujemy się do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie Kursów. Jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia funkcjonowania spowodowane awarią, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników i Uczestników.

2. Mamy prawo do czasowego zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia Usług elektronicznych, bez wcześniejszego powiadomienia o tym Uczestników Kursu w sytuacjach, które mają wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego. Uczestnik nie ma prawa do ubiegania się o jakiekolwiek roszczenia w związku z przerwą lub zaprzestaniem świadczenia Usług elektronicznych przez Gorilla job. Z wyjątkiem sytuacji opisanej w § 5 pkt. 5.

3. Gorilla Job może przeprowadzać prace konserwacyjne, które przywrócą bezpieczeństwo i stabilność systemu teleinformatycznego. 

4. Jeśli zostaniemy zobowiązani przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot do zaprzestania świadczenia Usług elektronicznych, mamy prawo zrobić to w każdej chwili. Nie ponosimy przy tym odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami wysyłki informacji.

5. Nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam podmiotów trzecich, na których pojawianie się nie mamy wpływu i nie są one wynikiem naszych działań reklamowych w trakcie korzystania z serwisów wykorzystywanych do prowadzenia kursu, jak WebTo Learn czy Tpay.com

6. Jeśli stwierdzimy, że mogło dojść do niezgodnego z przeznaczeniem działania Uczestnika i nieprawidłowym użytkowaniem Kursu, możemy zablokować pojedyncze adresy IP, całe przedziały adresów IP (części lub całość podejrzanych sieci), a nawet całe regiony.

§ 11. Kary umowne

1. Kurs bazuje na wiedzy, doświadczeniu i wieloletnich badaniach prowadzonych przez właścicielkę firmy GorillaJob Agnieszkę Śladkowską. Wszystkie dostepne na kursie treści są chronione prawami autorskimi. Ich bezprawne udostępnianie, zarówno w ramach bezpłatnego rozpowszechniania, jak i czerpanie korzyści materialnych stanowi naruszenie tychże praw i jest obwarowane karą umowną. Każdorazowe naruszenie praw autorskich oznacza dla Użytkownika karę w wysokości 10 tys. zł, od udostępnionego pliku. Chyba, że w Szczegółowym regulaminie podane są inne kwoty.

2. Użytkownik może udostępnić materiały osobom trzecim tylko po pisemnej zgodzie Administratora.

§ 12. Ochrona Danych Osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest firma Gorilla Job z siedzibą w Gdańsku (80-741), przy ul. Reduta Wyskok 4, wpisana do CEIDG pod numerem NIP: 8512856168 i REGONEM: 384866986. Przez Administratora należy również rozumieć Administratora Danych Osobowych w rozumieniu przepisów RODO.

2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania Danych Osobowych Uczestników Kursu opisane są w polityce prywatności.

§ 13. Reklamacje

1. Uczestnik Kursu ma prawo do zgłoszenia reklamacji Usług świadczonych przez Gorilla job.

2. Reklamacje dotyczącą naszych Usług możesz zgłosić wysyłając wiadomość e-mail na adres napomoc@gorillajob.pl.  W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczyny uzasadniające reklamację, oraz dane Uczestnika, w tym imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.

3. Reklamacje rozpatrujemy w terminie do 14 dni, a odpowiedzi udzielamy na adres poczty elektronicznej, podany w zgłoszeniu reklamacji.

4. Wszelkie reklamacje dotyczące wydarzeń organizowanych przez nas w ramach świadczonych usług powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres e-mail: napomoc@gorillajob.pl nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia przyczyny reklamacji.

5. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenia w sprawie ODR w sporach konsumenckich) w wypadku, gdy Administrator nie uzna roszczenia Uczestnika składającego reklamację, Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

6. Do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń należą m.in. postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy Inspekcji Handlowej; Wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej; Interwencja powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

7. Dokładne informacje dotyczące skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach, oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

§ 13. Postanowienia końcowe

1. O istotnych zmianach w Regulaminie będziemy informować z 5-dniowym wyprzedzeniem na stronie www.gorillajob.pl, a także jej podstron.

2. Użytkownik, który nie akceptuje zmian Regulaminu, powinien zaprzestać korzystania ze Strony Internetowej i świadczonych przez Administratora Usług.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2020 r.

5. Ostatnie zmiany 26.04.2023r.